Programma's

 

Cyber Security Stages en Community of Practice

De Cyber Security stages worden in nauw overleg met het relevante bedrijfsleven in 2015-2016 voorbereid en de eerste ronde wordt na een pre-pilot in het voorjaar van 2016 uitgevoerd in het schooljaar 2016-2017. Binnen deze stages wordt ook gewerkt aan de opzet en uitvoering van de Communities of Practice (studenten en docenten van MBO en HBO en opdrachtgevers werken samen aan de uitvoering van authentieke praktijkodrachten met een actuele relevantie).

Elk jaar wordt de uitvoering van de stages stevig gemonitord en op basis van deze monitoringbijgesteld. In totaal worden in de looptijd van het project 100 ICT bedrijven actief deelnemer in dezecarrousel die uiteindelijk 400 studentenstages zal omvatten.

Masterclasses

Er is een stevige kloof tussen de kennis over- en de actuele ontwikkelingen binnen de cybersecurity en de vertaling daarvan in het onderwijs. Deze kenniskloof wordt overbrugd door stevig in te zetten op deskundigheidsbevordering van alle relevante docenten met de inzet van Masterclasses en een intensieve ronde van DocentenStages. Er worden 12 Masterclasses geprogrammeerd gedurende het project. Thema’s en daarbij behorende kennis en expertisedragers worden in een logische ritmiek gekoppeld aan het project. Doelgroep bestaat uit bestuur, (vak) docenten, praktijkopleider en studenten. Doel is om actuele thema’s uit te diepen en aan het onderwijsprogramma te koppelen.

DocentenStages

Er worden 16 DocentenStages geprogrammeerd, elke docent gaat 40 uur stage lopen bij een bedrijf. Deze stages zullen plaatsvinden bij de meest innovatieve bedrijven in de MRA. Het doel is om de kennis en expertise van de vakdocenten en het bedrijf aan elkaar te koppelen gericht op versterking en verdieping van de kennis van de cybersecurity praktijk.

Cybermeetings

Er worden 20 Cybermeetings georganiseerd waarin met inzet van debaters en daarbij behorende faciliteiten de voortgang van het project open wordt belicht en bediscussieerd. De input vanuit deze Cybermeetings wordt dan weer verwerkt in de uitvoering. Hiermee wordt maximaal ingezet op draagvlakverbreding bij bestuur, docenten, studenten en praktijkopleider vanuit het bedrijfsleven. Medio 2018 wordt een MRA Symposium Cybersecurity georganiseerd.

Cyber Security Innovatielab

Bedrijfsleven, MBO, HBO en WO gaan samen een zogenoemd Cyber Security Innovatielab ontwikkelen.

Programma’s

Updated on 2016-11-25T16:13:46+00:00, by admin.