Artikel: Nieuwe opleidingen beantwoorden groeiende vraag informatiebeveiligers.

“Dankzij het kwalificatiestelsel weet het bedrijfsleven precies wat van de afgestudeerden te verwachten” Steeds vaker klinkt vanuit overheid en bedrijfsleven een luide roep om expertise. Met een groeiende dreiging van cybercriminaliteit, kampen beide werkvelden met een groot tekort aan gespecialiseerd…