NIEUWSBRIEF #5 – Juni 2017

De eerste Scan Mei campagne en de daaraan gekoppelde CyberScanMRA App zijn als positief ervaren ondanks tegenvallende aantallen. De evaluatie leverde een verbeteringsslag qua vraagstelling en uitvoering op. Ook is aangegeven dat vanaf september alle ICT studenten de App gaan gebruiken om minimaal 1 scan af te nemen tijdens hun stage. Dit levert bewustwording bij bedrijven op. Echt een initiatief om ICT veiligheid op het gebied van Cyber Security op de kaart te zetten.

Lees hier de complete nieuwsbrief: 2017 06 Nieuwsbrief #5