NIEUWSBRIEF #14 – september 2018

Cyber Security Centre op de Human Capital agenda metropool regio Amsterdam

De Human Capital Agenda van Team ICT (HCA ICT) is een actieplan om de behoefte aan goed geschoold (ICT-) personeel de komende jaren te vervullen. Bedrijven en onderwijsinstellingen werken binnen dit actieplan samen om het Nederlandse (ICT-)onderwijs te vernieuwen, doorlopende leerlijnen te creëren – waaronder een betere doorstroming van mbo naar hbo – en jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. CSCMRA komt uitgebreid aan bod.

Lees hier de uitgave


Vrouwen in het technisch onderwijs

Vrijdag 14 september was de landelijke bijeenkomst voor Vrouwen in het technisch onderwijs (VHTO). Ongeveer 100 deelnemers vertegenwoordigden alle betrokken mbo-scholen. Doelstelling van VHTO is meer vrouwen in technische beroepen te krijgen.
Het project Miss IT verzorgde een workshop over het reilen en zeilen van het project.


Associate Degree Cybersecurity

De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt in samenwerking met het CSC MRA de tweejarige hbo-opleiding Cybersecurity (Associate Degree). Doel is om september 2019 te starten met de opleiding. Er is inmiddels een positief advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Critical Succes Factors

We hebben een aantal exemplaren van het boek Critical Succes Factors die we graag delen. Wilt u een exemplaar ontvangen, stuur dan een e-mail naar Sjoerd Veltman dan zorgt hij ervoor dat u een exemplaar ontvangt.


De Matchingtool Cyber Security Centre MRA

De Matchingtool van het CSCMRA is de plek waar ICT-bedrijven en studenten elkaar kunnen vinden en tot een match kunnen komen voor een stage of opdracht. We zijn continu bezig met de werving van zowel studenten als organisaties om stages en opdrachten te plaatsen. Wij nodigen ook u van harte uit een kijkje te nemen en een stage/opdracht te plaatsen!

Matchingtool Cyber Security Centre MRA