Reactie Cyber Security Centre MRA op het artikel ‘Ict-opleidingen op mbo ondermaats: studenten en bedrijfsleven ontevreden’

Reactie Cyber Security Centre MRA op het artikel ‘Ict-opleidingen op mbo ondermaats: studenten en bedrijfsleven ontevreden’

 

Op de website van de NOS lazen wij dinsdag 22 mei het bericht over de ontevredenheid van studenten en het bedrijfsleven over de kwaliteit van ict-opleidingen. Vanuit het Cyber Security Centre MRA willen wij het geschetste beeld graag aanvullen met een beschrijving van onze inspanningen.

Het Cyber Security Centre MRA (metropool regio amsterdam) is in 2015 opgericht vanuit de wens en ambitie om het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Daar werken we sinds de oprichting dan ook hard aan. Enkele voorbeelden van de samenwerking zijn het samen ontwikkelen van het curriculum voor de opleidingen, het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn (van mbo via ad naar hbo en wo) en betere matching van bedrijfsleven en studenten voor stages en opdrachten. Daarnaast zijn er de verschillende security keuzedelen die worden aangeboden binnen het ROC van Amsterdam en starten we in september met de opleiding Cybersecurity specialist niveau 4.

 

Behoefte vanuit de arbeidsmarkt

Vanuit de arbeidsmarkt komt de komende jaren een grote vraag naar Security Operation Centre medewerkers. Daarom is het ROCvA in samenwerking met KPN begonnen om op verschillende MBO Colleges een SOC’s in te richten.

In samenwerking met de Hogeschool van Amstedam is het Cyber Security Innovatielab opgericht; een uniek concept waar bedrijven en de HvA samenwerken op het gebied van cybersecurity.

Het ROC van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam werken samen met bedrijven in deze PPS aan een doorlopende leerlijn cyber security. Deze leerlijn begint bij het ROC van Amsterdam en krijgt een vervolg in een Associate degree opleiding en een volledig HBO-opleiding aan de HvA. Er zijn tevens gesprekken geïnitieerd om een research master opleiding te ontwikkelen, die door de HvA en de VU aangeboden gaat worden.

Security is een fundamentele bouwsteen in ICT geworden en daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor het ICT onderwijs. De berichtgeving van vandaag in de media onderschrijft dan ook het belang van onze samenwerking.

 

Docent professionalisering

In de constant veranderende ICT wereld is samen optrekken van onderwijs en bedrijfsleven de enige manier om up to date te blijven. Zo leren we ook op welke manier we docenten moeten opleiden en stimuleren om bij te blijven. Afgelopen jaar zijn 13 docenten van het ROC van Amsterdam opgeleid tot ethical hacker en hebben docenten en studenten meerdaage wifi hacking trainingen gevolgd.

 

Publiek Private Samenwerking

Het Cyber Security Centre is een Publiek Private Samenwerking waarin organisaties, overheid en onderwijs deelnemen en zich inzetten voor excellent beroepsonderwijs.
We doen dat door theoretische kennis te koppelen aan actuele vraagstukken rond digitale veiligheid en de bestrijding van criminaliteit. Bedrijven en MBO/HBO-opleidingen uit de Metropool Regio Amsterdam werken binnen het CSCMRA nauw samen aan het ontwikkelen en borgen van optimale kennis, skills en drills in het onderwijs.

Dit gebeurt aan de hand van ‘Cyber Security Stages & Communities of Practice’, masterclasses, docentenstages, cybermeetings en het Cyber Security Innovatielab.

 

Op dit moment zijn er 120 organisaties aangesloten, 10 scholen, de gemeente en de Amsterdam Economic Board.

 

Meer info:
www.cscmra.nl

www.rocva.nl/cybersecurity

 

Contactinformatie:

Sjoerd Veltman

Projectleider Cyber Security Centre MRA

 

Sjoerd@cscmra.nl

06-53241082