NIEUWSBRIEF #10 –Februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018

Ambassadeurschap Cyssec

Cyssec staat voor Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem en werkt samen met partners in Cyber Security om Schiphol veilig te houden. Uiteraard zijn wij als cyber Security Centre MRA met onze invalshoek onderwijs hierbij aangehaakt. Tijdens de lancering van de nieuwe plannel van Cyssec voor het nieuwe jaar is ook het ambassadeurschap besproken van onze organisatie. Iets waarbij wij graag aanhaken.

Kick-Off Matching Tool

De matchingtool is live. De plek waar ICT-bedrijven en studenten elkaar kunnen vinden en tot een match kunnen komen voor een stage of opdracht.
Het slagen van de Matchingtool is natuurlijk afhankelijk van een goed gevulde database met bedrijven, stageplaatsen, projectopdrachten en stagiaires.
Dit was dan ook de boodschap tijdens de lancering van de Matchingtool op 13 februari. De genodigden waren enthousiast en de eerste impressies zijn zeer positief te noemen.
Voor stages en opdrachten nodigen wij u dus van harte uit een kijkje te nemen en een stage/opdracht te plaatsen!

Matchingtool Cyber Security Centre MRA

Versterking projectteam

Vanaf 1 februari is Claas Hazewinkel aangehaakt bij onze PPS in zijn rol als communicatieadviseur. We zijn voortvarend gestart en kijken uit naar de verdere samenwerking.
Claas is een ondernemende Marketing- & Communicatieman met ervaring in het onderwijs. Sinds 2013 verbonden aan het ROCvA in verschillende rollen van Marketingcommunicatie adviseur tot projectleider meerjarenstrategie. Claas gaat het Cyber Security Centre MRA ondersteunen vanuit zijn communicatie expertise.

Samenwerking Lectoraat en Practoraat

Het lectoraat Cybersafety aan de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) is gericht op het begrijpen en helpen omgaan met veiligheidsproblemen in een gedigitaliseerde samenleving. Dit past natuurlijk naadloos aan bij de doelstellingen van het Practoraat Cyber Security. Vandaar dat er op dinsdag 23 januari 2018 een verkennend gesprek was met het genoemde lectoraat. De overeenkomsten zoals de onderzoeksvragen en innovatiebehoefte (op HBO en MBO niveau) zorgt voor aansluiting. Afgesproken is daar waar mogelijk samen te gaan werken.