NIEUWSBRIEF #2 – Maart 2017

Na de zomer 2016 is er een stevige wijziging doorgevoerd in het bestuurlijk model van het CSCMRA. De stuurgroep is slagvaardiger geworden door te krimpen in omvang en de duidelijker afkadering bracht focus. Eén van de onderwerpen die nodig aandacht behoefde was communicatie, en wel over….

Lees hier de nieuwsbrief : 2017 03 Nieuwsbrief #2 V3